Examensarbeta hos Mabema

16-okt-2019

Realtidsguidning av industrirobot med 3D-kamera

Mabema är Sveriges ledande integratör av visionsystem. En av hörnstenarna i verksamheten är produktområdet RobotVision som innehåller ett antal avancerade visionprodukter för guidning av robotar. Dessa produkter har utvecklats under lång tid och består av hårdvara i form av 2D- och 3D-kameror samt avancerad bildbehandlingsmjukvara för identifiering, positionering och robotguidning.
Mabema har under årens lopp gjort ett stort antal installationer av denna utrustning, som dagligen bidrar i produktionen hos ledande svensk industri.

Kopplat till produkterna utför Mabema även installationer och applikationslösningar som sträcker sig från rena installationer av visionsystem till konstruktion och leverans av kompletta robotceller med denna teknik inbyggd.

I dagsläget sker guidningen av att man tar bilder som via bildbehandling ger positioner till roboten som sedan utför sina instruktioner. För att öppna upp för nya applikationer skulle Mabema vilja utreda möjligheterna till realtidsguidning av robotar med hjälp av 3D-kamerateknik.

Projektbeskrivning

 • Uppgift
  Utreda möjligheterna till realtidsguidning av robotar med hjälp av 3D-kamerateknik.
 • Förutsättningar
  Att komma överens om inför examensarbetets start.
 • Projektgenomförande
  Att komma överens om inför examensarbetets start.
  Möjliga utökningar av studien

Mabema använder sig sedan ett par år tillbaka av AI i visionlösningar för avsyning men har nu också börjat använda AI-tekniken för robotguidning och stöd för detta finns i de produkter som Mabema tagit fram. En möjlig fortsättning på studien är att titta på hur AI skulle kunna användas för realtidsguidning av robot.

Vision sensor-fusion kalibrering: GPV

Mabema är en av Sveriges ledande integratör av visionsystem. Ett av Mabemas fyra områden är Wood där Mabema har produkten GPV (Gauging Pile Volume). GPV är ett multi-sensorsystem som mäter vedvolymen av virkestravar på lastbilar med hjälp av sex st kamera-laserpar, två LMS:er (LiDAR Measurement Sensor) och en avancerad algoritm. I systemet ingår även övriga sensorer för logik, triggning och färgbildsvisning (separata färgkameror).

Mabema vill undersöka möjligheten att förbättra kalibreringsmetoden där de sex kamera-laserparen samt de två LMS:erna ingår.

Nuvarande metod går ut på att man flyttar en känd kub i systemets körriktning, där LMS:erna fångar upp hastigheten och kamera-laserparen skapar bilddata relativt hastigheten. 

Projektbeskrivning

 • Uppgift
  Mabema vill undersöka möjligheten att förbättra kalibreringsmetoden där de sex kamera-laserparen samt de två LMS:erna ingår.
 • Förutsättningar
  Kalibreringsdata från befintliga kalibreringar.
  Befintlig kalibreringsalgoritm.
 • Projektgenomförande
  Att komma överens om innan Exjobbs-start.
  Möjliga utökningar av studien

Systemet har en funktion för självdiagnostik för att upptäcka om kamera-laserparen flyttat på sig inom ett visst toleransområde. Här skulle det vara intressant om man dynamiskt kan koppla självdiagnostiken till kalibreringsalgoritmen. Dvs, om ett kamera-laserpar flyttat på sig ska systemet kompensera kalibreringsdata för den förflyttningen.

En annan möjlig utökning är att undersöka möjligheterna att även använda färgkamerorna i kalibreringen.

Kalibrering av kamera-lasersystem för användning under vatten – FuelView3D

Kalibrering av kamera-lasersystem för användning under vatten – FuelView3DMabema är en av Sveriges ledande integratör av visionsystem. Ett av Mabemas fyra områden är Nuclear där Mabema bland annat har produkten FuelView 3D. FuelView 3D är ett system som består av antal kamera-laser-par (oftast åtta st) som kan mäta böjning, utbuktning och twist av kärnbränslen.

Mabema vill undersöka möjligheten att förbättra kalibreringsmetoden per enskild sensor (kamera-laserpar) för att uppnå högre och robustare mätnoggrannhet under vatten. Vi vill även undersöka kalibreringsmetoden där vi sammanför samtliga ingående sensorer i systemet.  

Nuvarande kalibreringsmetod för en enskild sensor går ut på att man sänker ned sensorn under vatten och flyttar runt en känd kalibreringsplatta på ett antal olika positioner. Kalibreringsmetoden för att sammanfoga alla ingående sensorer görs idag genom att presentera ett rakt objekt framför alla sensorer samtidigt och räkna ut offset i varje vy.

Projektbeskrivning

Uppgift
Mabema vill undersöka möjligheten att förbättra kalibreringsmetoden för varje enskild sensor men även undersöka möjligheten att förbättra kalibrering där samtliga sensorer sammanfogas i ett system. Båda kalibreringsmetoderna görs för att systemet ska mäta så noggrant som möjligt under vatten.

Förutsättningar

 • Kalibreringsdata från befintliga kalibreringar.
 • Befintlig kalibreringsalgoritm.
 • MVTech Halcon bibliotek
 • C#
 • Open source som ex.vis Open CV
 • Tillgång till sensor och balja/kar för fysiska tester under vatten

Projektgenomförande
Att komma överens om innan exjobbs-start.

Möjliga utökningar av studien
Mabema har gjort några lyckade tester där man kalibrerat sensorerna i luft och sedan manipulerat kalibreringsdatat efter vågfysiska principer för att fungera under vatten.  Detta spår är av intresse att följa upp och testa mer empiriskt.

Ansök ditt Exjobb idag

Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt då urvalet sker löpande. Eventuella frågor skickas till christian@mabema.se

Jobba hos oss

Till följd av ökad efterfrågan från Mabemas kunder söker vi nu applikationsingenjörer och mjukvaruutvecklare till vårt team.