Promatek AB

Mabema har under flera år samarbetat med Promatek både som kund och leverantör. Mabema har bland annat anlitat Promatek för byggnation av de mätningsriggar som ingått i systemleveranser till Prestando AB i Trelleborg. Mabema har i sin tur också erhållit uppdrag av Promatek som i vissa av sina projekt behövt kompetens kring visionteknik. Ett exempel är ett system för höjdmätning av lastpallar för pappersark, hos Lessebo Pappersbruk. Höjden på pallarna kan variera, vilket i slutändan påverkar totalhöjden när pappersark matats på.

Promatek AB är en välrenommerad maskinbyggare i Kalmar.