BT Trucks

bt

Visonsystem för kontroll av komponenthäng i lackeri

Mabema har under 2007 levererat ett visionsystem för kontroll av komponenthäng på en conveyer för ett automatiserat lackeri. Uppgiften är att detektera detaljer som hängts upp felaktigt och sticker ut utanför den tänkta box som utgör gränsen för att lackeringsrobotarna inte skall krocka med de olika detaljerna. Dessa krockar kostar mycket pengar och orsakar driftsstörningar. Med det nya visionsystemet har dessa problem och kostnader i princip försvunnit.

Systemets pay-off-tid är mycket kort, under ett år.

Toyota Material Handling Sweden (BT Trucks) är en av Europas ledande tillverkare av små och medelstora truckar för traditionell hantering och höglagersystem. Toyota har en stor anäggning i Mjölby, Östergötland, där både utveckling och tillverkning sker. Programmet består till huvusak av två trucktyper, Walkies och Raiders, där den senare har föraren sittandes i trucken.

›› www.toyota-forklifts.se