Carbex AB

carbex_logo

Carbex var ett av Mabemas första uppdrag. Uppgiften var att avsyna släpborstar till elmotorer. Det som kontrolleras är infästningsytan där borstet går in i själva borsthållaren. På de mindre varianterna kan sprickor uppstå som många gånger var svåra att upptäcka med blotta ögat. En smartkamera med tillhörande specialbelysning och optik med lång mellanring installerades. Systemet har nu fungerat klanderfritt i många år.

Carbex AB tillverkar släpborstar för elmotorer samt komponenter för elektromekanisk industri. Verksamheten finns i Vadstena, Östergötland.

http://www.carbex.se/