Gunnebo testar vision för kättingkontroll

Gunnebo_logo

Tillsammans med Mabema tittar man nu på ett optiskt system för kätting- och länkkontroll. Mabema har under vintern 2009 genomfört en förstudie med fokus på bildtagning och systemtest vilket utfallit positivt. Som ett nästa steg bygger Mabema nu en prototyp, innehållande två kameror och två bakgrundsbelysningar, för montering i en av de så kallade kalibreringsmaskinerna. Faller testet väl ut permanentas installationen och behovet av visionkontroll i övriga maskiner utreds. I en förlängning kommer också ett operatörsgränssnitt ingå tillsammans med statistikloggning.

Gunnebo AB:s fabrik i Gunnebo utanför Västervik tillverkar bland annat olika typer av kättingar och snökedjor. Tillverkning som utgår från olika trådmaterial i stål inkluderar länkar från 6 mm till 22 mm i tjocklek och sker i specialmaskiner.