SAPA Heat Transfer önskar kvalitetssäkra med visionteknik

sapa_logo

Mabema fick 2009 en förfrågan om att ta fram ett automatiskt system för kvalitetskontroll av aluminiumband innan de packas och skeppas till kund. Under våren 2009 inledes en förstudie med syfte att utreda vilken teknik och metodik som kunde vara lämplig. Förstudien föll mycket väl ut och under våren 2011 beställdes ett fullskaligt system som ska installeras under hösten 2011. 

SAPA Heat Transfer i Finspång tillverkar olika typer av aluminiumband som för det mesta ingår som en viktig del i värmeväxlare och kylare i fordon.

www.sapagroup.com