Ammunition AAI för inspektion av hylsor och patroner.

 • Repor, bucklor, strypveck.
 • Felaktig hylslängd och utdragarspår.
 • Felaktig / avsaknad av bottenstämpel och tändhatt.
 • Sortering vid sammanblandning av flera kalibrar.

Mabema AAI är en maskin för inspektion av hylsor och patroner. Den ger tillverkare inom ammunitionsindustrin en kostnadseffektiv och pålitlig lösning för kvalitetsavsyning.

Inspektion sker i hög takt medan hylsorna/patronerna glider genom maskinen. De fem kamerorna ger en heltäckande ytinspektion. Defekta produkter sorteras ut löpande till fyra olika fraktioner baserat på typ av defekt.

Maskinen detekterar och sorterar ut defekter såsom:

 • Repor
 • Bucklor
 • Strypveck
 • Felaktig hylslängd
 • Defekt mynning
 • Felaktigt urdragarspår
 • Felaktig / avsaknad av bottenstämpel.
 • Felaktig / avsaknad av tändhatt.
 • Sortering vid sammanblandning av flera kalibrar.

Mabema AAI har levererats till flera välkända ammunitionstillverkare i både Europa och USA.

Rådgivning: Vision

Få råd vilken Vision-produkt som lämpar sig bäst för dig genom att ringa 073-515 37 13 eller skicka oss ett mail.