Mabema del av Sveriges smartaste fabrik

Husqvarna AB i driver ett projekt med målsättningen att skapa Sveriges smartaste fabrik till år 2020. En byggsten i denna process är automatisk inspektion av motorsågar. Mabema har under 2017 levererat tre inspektionsceller med robotburen kamera som gör 50-70 inspektioner per såg.

Nyligen gjordes ett reportage i Jönköpings-posten kring Husqvarnas projekt, http://www.jp.se/article/fabriken-ska-bli-helt-automatisk/ Ca 10 s in i videoklippet visas Mabemas "Inline Inspection".