Beställning på tre VisionRobot-system

Mabema har erhållit beställning på tre VisionRobot-system, dvs system med robotburen kamera. I applikationen görs närvaro- och variantkontroll på ett 30-tal positioner. Installation sker i december och februari.

Support

Vid supportärenden, ring 0735-15 37 59 eller maila support@mabema.se

Vid fjärrsupport använder vi Teamviewer.