Mabema satsar på Deep Learning/AI

Mabema, Sveriges ledande systemleverantör av kundanpassade system för automatisk avsyning tar ett stort steg in i AI-världen. Nu utökar vi vårt erbjudande med deep learning, en teknik som inryms i AI-begreppet och utvecklats starkt senaste åren.

Deep learning kompletterar klassisk machine vision på områden där de traditionella visionverktygen inte räcker till. Till exempel för klassificering och detektion av former och strukturer som inte kan definieras med parameterstyrda verktyg. Deep learning är också kraftfullt i applikationer där man har naturliga variationer i produkten som ska inspekteras.

Deep learning innebär kortfattat att man låter ett neuralt nätverk träna sig självt genom att förse det med manuellt klassificerade bilder. Man talar alltså om för systemet vilka träningsbilder som är korrekta och vilka som är felaktiga och nätet tränar därefter sig självt till att kunna hitta intränade defekter.

Mabema erbjuder lösningar som är helt är delvis baserade på deep learning. Via våra världsledande mjukvaruleverantörer Cognex och MvTec har vi tillgång till de vassaste neurala nätverken som har specialtränats med fokus på industriella bilder. Detta i kombination med vår erfarenhet från över 300 installationer gör att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar med väl beprövad hårdvara och de senaste funktionerna från självlärande system.

Är då deep learning något som är lösningen för alla uppgifter och ersätter traditionell visionteknik?

-Nej, det är ett komplement som löser en del uppgifter som tidigare varit svåra eller omöjliga att lösa på klassiskt vis. Till exempel komplexa kvalitetsinspektioner, svår OCR-läsning och klassificering av texturer och material.

I vår nya satsning välkomnar vi kunder och projekt från alla industrier. I vårt välutrustade visionlabb har vi möjlighet att snabbt och effektivt hitta lösningar på komplexa problem. Kontakta oss på www.mabema.se/kontakt