Sveriges ledande leverantör av visionsystem

Mabema är Sveriges främsta och största leverantör av visionsystem och vi har sedan 2002 levererat hundratals visionlösningar till våra kunder. Med hjälp av visionteknik kan man öka såväl produktivitet som produktkvalitet för att i slutändan nå en bättre ekonomi.

Robotplockning av osorterat gods

Detaljerna kan ligga helt fritt orienterade i emballaget, även i höjdled, vilket innebär att separerande mellanlägg mellan detaljlager inte behövs. Dessutom krävs varken palltippar, bandtransportörer eller annan mekanisk utrustning.

Spela video

Volymmätning av timmertravar på lastbil

Mabemas GPV-ram är ett automatiskt system, som med bättre noggrannhet och snabbare än dagens manuella mätningar, mäter vedvolymen på en timmerbils olika travar. Mätresultatet inkluderar fastvedvolym på och under bark, höjd, längd och bredd samt stockarnas medeldiameter i traven.

Spela video

Med vision mot noll fel

Med kamerateknik och avancerad bildbehandling som gemensam nämnare bedriver vi verksamhet inom fyra olika affärsområden; RobotVision, Vision, Nuclear och Wood, där vi hjälper företag att höja produktkvalitet och produktivitet samtidigt som kostnader för fel och reklamationer minskar.

FINDER 2D

När detaljerna ligger i ett och samma plan.

FINDER Stereo

För plockning av strukturerat gods i olika plan.

FINDER 3D

När godset ligger ostrukturerat och kräver full 3D.

FINDER BinPicker

Plocka osorterat gods direkt från pall.

FINDER Tubes

Speciellt utvecklat 3D-system för att plocka rör, axlar och stänger.

FINDER Kameror

Utvalda för bästa prestanda i kombination med FINDER.

Ammunition AAI

För inspektion av hylsor och patroner.

Detektering av Gjutporer

En flexibel lösning för detektering av gjutporer.

Kundanpassat visionsystem

Hitta din egen kundunika lösning med visionsystem.

Core 3D

Mätning av härdverifiering och härdhöjdsmätning

Fuel 3D

Mabema har förbättrat hur enskilda bränslepatroner mäts.

Undervattenskameror och tillbehör

Kameror med fokus på kvalitet och som har strålningstestats av oberoende instanser både på komponent- och systemnivå.

NuRec

The portable platform for digitizing and saving analogue video. 

Volymmätning av timmertravar på lastbil

Mabema GPV är ett automatiskt system, som med bättre noggrannhet och snabbare än dagens manuella mätningar, mäter vedvolymen på en timmerbils olika travar. Mätresultatet inkluderar fastvedvolym på och under bark, höjd, längd och bredd samt diameterfördelning i traven.

Läs mer

Jobba hos oss

På grund av ökad efterfrågan från Mabemas kunder söker vi nu Applikationsingenjörer.

Anpassade systemlösningar?

Mabema levererar inte bara kompletta visionsystem utan även hela maskinlösningar inklusive design, mekanik, el och styrsystem. Vi har ett väl fungerande nätverk av olika kompetenser inom nämnda områden, de flesta lokalt förankrade i Östgöta- och Smålandsregionen vilket underlättar och stödjer samarbetet till gagn för kunden.

Utbildning: RobotVision

Under en heldag kommer du få en presentation av systemet samt praktiska övningar för en grundläggande förståelse och hantering.

Nästa kurstillfälle: 15 oktober