Mabema AAI

Automatiserad inspektion av hylsor, patroner och kulor med hjälp av världsledande visionteknologi som ger kunder inom ammunitionsindustrin en kostnadseffektiv och pålitlig lösning för kvalitetsavsyning. Med sin exceptionella prestanda inspekterar Mabema AAI hela 120 detaljer per minut.

Ammunition AAI för inspektion av hylsor och patroner.

Mabema AAI 3.0 är en maskin för automatiserad ammunitionsinspektion som ökar tillverkares processkontroll, kvalitet och lönsamhet. Vi har levererat maskiner till nationella såväl som internationella kunder inom ammunitionsindustrin.

Baserat på feedback från befintliga användare av Mabema AAI och vår sammanlagda kunskap från över 500 visionssystem lanserar vi Mabema AAI 3.0. Vi har behållit allt det bra från AAI 2.0 och uppdaterat främst den mekaniska designen men även implementerat många förbättringar i såväl visionssystemet som i användargränssnittet.

Inspektionsexempel
  • Spruckna hylsor
  • Repor
  • Bucklor inkl. mjuka bucklor
  • Strypveck
  • Form, diameter och tjocklek på hylsfläns
  • Felaktig eller avsaknad av bottenstämpel
  • Tändhattsinspektion
  • Felaktigt utdragarspår
  • Kontroll av kula

En av de främsta fördelarna med Mabema AAI 3.0 är ytinspektionen. Med hjälp av linjekameror och innovativ LED-belysning möjliggörs detektering och mätning av små och mjuka bucklor på produktens yta. Maskinen är utrustad med tre areakameror och två linjekameror fördelade på fyra inspektionsstationer, vilket ger kunderna en kvalitativ och fullständig inspektion av ammunitionen.

Inspektionsstationer

Nedan finns bildexempel och information om vilka specifika defekter som detekteras på de olika inspektionsstationerna. 

Utdragarspår

Mätning och inspektion av hylsfläns och utdragarspår.

Tändhatt/tändhål

Inspektion av tändhatt/tändhål och stämpel. Mätning av diametrar med en telecentrisk lins.

Kula

Kontroll av kulans form, färg och dimensioner samt detektion av större defekter.

Yta

Högupplöst detektion av repor, sprickor, strypveck och bucklor samt mätning av den totala längden.

Yta, 3D

Mätning av arean och djupet på bucklor med hjälp av triangulering och linjekamerateknik

Rådgivning: Ammo

Få råd och mer information direkt genom att ringa 073-515 37 45 eller skicka oss ett mail.

Mabema AAI Broschyr

Uppdaterad broschyr med information om Mabema AAI 3.0 samt inspektionsexempel.