Mabema Visionteknik

Heltäckande inspektion, med AI-stöd, av bromskivor. Samtliga ytor inspekteras och ger kunden bättre produktionsekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.
Spela video

Visionsystem för inspektion.

Med hjälp av visionteknik kan man öka såväl produktivitet som produktkvalitet för att i slutändan även öka lönsamheten. Visionsystem kan till exempel lösa monotona arbetsmoment såsom kvalitetsavsyning och produktionsövervakning. 

Som systemintegratör av visionsystem erbjuder Mabema kostnadseffektiva helhetslösningar inom automatisk avsyning. Med ett visionsystem ges möjlighet att automatisera ett flertal kritiska delar i en produktionskedja. Man kan göra allt från enkel kontroll av närvaro och frånvaro till detektering och verifiering av svåra mönster och komplicerade strukturer. Vi använder oss av såväl traditionell visionteknik som det senaste inom deep learning/AI.

Vi levererar i första hand kompletta visionsystem med funktionsåtaganden men kan även leverera nyckelfärdiga maskiner. Det senare med hjälp av ett brett och väl fungerande nätverk av samarbetspartners. Utöver detta åtar vi oss gärna uppdrag såsom förstudier, service, underhåll, konsultuppdrag och utbildningar samt levererar komponenter och reservdelar.

Kundanpassat visionsystem

Hitta din egen kundunika lösning med visionsystem.

Detektering av gjutporer

En flexibel lösning för detektering av gjutporer.

Rådgivning: Vision

Få råd vilken Vision-produkt som lämpar sig bäst för dig genom att ringa 073-515 37 13 eller skicka oss ett mail.

Utbildning: Robot Vision

Under en heldag kommer du få en presentation av systemet samt praktiska övningar för en grundläggande förståelse och hantering.

Kontakta oss för nästa kurstillfälle.


Med hjälp av 3D-vision kan man hitta små defekter även baserat på djup. Hos Prestando detekterar och mäter våra system små tryckmärken i motorflänsar.