Kundanpassade lösningar för visionsystem.

Väldigt många applikationer är unika. De flesta av våra kunder har unika produkter, produktionsförhållanden och problemställningar. Med våra drygt 15 år i branschen har vi gedigen erfarenhet av att ta fram kundunika lösningar med visionsystem till våra kunder.

Vi tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar med såväl smartkameror och PC-baserade system med många kameror. Vi arbetar både med 2D- och 3D-kameror och med såväl traditionella visionverktyg som med den senast teknologin inom Deep Learning / AI.

Exempel på applikationer som vi löser

  • Ytavsyning: På samma sätt som man ibland vill kontrollera närvaro av något vill man ibland försäkra sig om dess frånvaro. En typisk sådan är ytavsyning där man på en mer eller mindre plan yta vill kontrollera att inga defekter uppkommit i processen. Exempel på sådana defekter är porer, repor, slagmärken med mera.
  • Närvarokontroll: Närvarokontroll är en klassisk och ofta relativt enkel kontroll som är lämplig för visionsystem. Exempel på applikationer är närvaro av ett tryck eller detaljkontroll av ett större montage. I en del fall kan man lösa närvarokontroller med enklare visionsensorer medan det i andra fall krävs avancerade PC-baserade visionsystem.
  • Kvalitetskontroll: Begreppet kvalitetskontroll som applikationsområde är ganska luddigt men vi vill gärna visa lösningar som inte kan klassificeras som till exempel mätning och närvarokontroll.
  • Vision|Robot: Många produkter är stora och/eller komplexa till sin form och är därför svåra att avsyna med fast monterade kameror. Genom att låta en robot förflytta kameran till de positioner som ska avsynas kan man avsyna närmast oändligt antal positioner med en enda kamera.
  • OCR / OCV och kodläsning: Många produkter märks med till exempel text eller kod för att ge produkten ett eget ID vilket möjliggör till exempel spårbarhet. Detta förekommer både inom industri- och konsumentprodukter. Det är praktiskt att använda visionsystem för läsning av text och kod då man i många fall kan kombinera läsningen med andra kvalitetskontroller som visionsystemet kan utföra.
  • Mätning: Kontrollmätning av detaljer är en klassisk visionapplikation. Det är också ett moment som är mycket tacksamt att automatisera då manuell mätning både är monotont och tidsödande. Det är också möjligt att få en mycket hög noggrannhet vid mätning med visionsystem. Det är naturligtvis många parametrar som spelar in, framförallt storleken på objektet som ska mätas, men noggrannhet ned mot en hundradels mm är möjligt i många fall.
  • Mätning och kvalitetskontroll i 3D: En del applikationer låter sig inte göras med vanlig 2D-vision. Den vanligaste anledningen är att applikationen helt enkelt kräver data i tre dimensioner. En annan anledning kan vara att materialet varierar mycket i utseende över tid och att mätning i 3D helt enkelt ger en robustare inspektion.

Rådgivning: Vision

Få råd vilken Vision-produkt som lämpar sig bäst för dig genom att ringa 073-515 37 13 eller skicka oss ett mail.

Utbildning: Robot Vision

Under en heldag kommer du få en presentation av systemet samt praktiska övningar för en grundläggande förståelse och hantering.

Kontakta oss för nästa kurstillfälle.