Robotguidning vid plock av rör, axlar och stänger – FINDER Tubes

  • Ger robotkoordinater uttryckt i position längs laserlinjen och höjd (x,z)
  • Passar för produkter som rör, stänger och axlar som ligger orienterade i rack eller pall
  • Hanterar runda och fem-, sex- och åttkantiga produkter
  • Matchning i realtid genom analys av laserlinjeprofiler
  • Hanterar att produkterna korsar varandra
  • Kameran kan vara robotmonterad eller monterad på linjärenhet

Med Finder Tubes förenklas positioneringen av rör, stänger och axlar orienterade i racks eller pall. Avläsningen sker i orienteringsriktningen och systemet analyserar laserlinjeprofilen i realtid utan att ”bygga en bild” vilket medför att analysen blir mycket snabb.

Finder Tubes kan konfigureras för tidsstyrd- eller pulstågsbaserad exponering beroende på hur systemet implementeras i automationslösningen.

Liksom övriga produkter i FINDER-serien är Finder Tube enkelt att installera och använda tack vare användar­vänligt grafiskt gränssnitt.

Längsgående skanning. Varje laserlinjeprofil som används för att detektera riktningen, lutningen och summan av linjerna ger en mittpunkt.

Rådgivning: FINDER

Vi erbjuder alla kunder fria förstudier i vårt välutrustade testcenter. Få råd vilken produkt som lämpar sig bäst genom att ringa 073-515 37 11 eller skicka oss ett mail.

Utbildning: Robot Vision

Under en heldag kommer du få en presentation av systemet samt praktiska övningar för en grundläggande förståelse och hantering.

Kontakta oss för nästa kurstillfälle.