Mätning av bränslestavar med Fuel 3D

Mabema har utvecklat nya kamera- och laserbaserade produkter som kraftigt förbättrar hur enskilda bränslepatroner mäts med avseende på deras form. Parametrar som rakhet, längd, skjuvning mm är väldigt viktiga för att alla säkerhetssystem ska fungera. Till exempel så kan två väldigt krokiga bränslepatroner försvåra för en styrstav att röra sig fritt upp och ner. De effektökningar som nu görs har lett till modifieringar på bränslepatroner som i sin tur kommer att leda till utökade och krav på kontroll.

Tillsammans med en kund har vi utvecklat en produkt som, till skillnad från gårdagens lösningar, kommer att mäta alla parametrar väldigt noga och framförallt, mäta under transport.

Rådgivning: Nuclear

Få råd och mer information direkt genom att ringa 073-515 37 00 eller skicka oss ett mail.