Robotguidning när godset varierar i höjd eller ytegenskaper – FINDER 3D

Här får användaren full frihet att i en 3D-bild matcha såväl enkla som komplexa former med alla FINDERs bildbehandlingsverktyg. FINDER 3D är marknadens mest kompetenta och flexibla 3D system med full frihet att konfigurera kameror och robotar på samma sätt som FINDER 2D.

  • Ger robotkoordinater i 3D (x,y,z) samt rotationsvinkel
  • Passar för gods och produkter som ligger strukturerade i högar i pall eller från transportband men även gods och produkter som liger oordnat, huller om buller, i pall eller annat emballage (bin picking)
  • Fungerar även om produkterna har samma färg eller kontrast som underlaget och/eller varierande ytegenskaper eller höjd
  • 3D-form- eller CAD-baserade matchningsmodeller
  • Stöd för upp till 8 kameror där 3D-kameran (ToF, lasertriangulering eller strukturerat ljus) kan kombineras med en eller flera 2D-kameror eller stereopar
  • Konfigurering av kollisionshantering i 3D med möjlighet att lägga till omvärldshinder i arbetsområdet och import av gripdon

FINDER 3D är enkel att installera och 3D-kamerorna kräver ingen extern belysning. Kamerorna är relativt okänsliga för störljus tack vare anpassade våglängdsfilter.

Här återfinns samma enkla och intuitiva användargränssnitt som FINDER 2D men med många 3D-funktioner som stöd vid drifttagning.

FINDER 3D har funktioner för CAD-baserade modeller samt import av gripdon. Det innebär att man kan i förväg skapa modeller och gripdonspositioner utan att ha tillgång till verkliga objekt.

FINDER 3D har full kollisionshantering i 3D inklusive möjlighet att lägga till omvärldshinder i arbetsområdet.

FINDER 3D hanterar med fördel komplexa former med vaga konturer, med hjälp av formbaserad matchning. Det innebär att modellen matchas i den topografiska bilden, pixel för pixel. Exempel på produkter är gjutgods, smidda ämnen, pressade plåtar etc.

FINDER 3D arbetar med djupbild/punktmolnsbild i 3D analysen och är anpassad för flera olika typer av 3D kameror: skanningkamera (kamera/linjelaser), projektorkamera (kamera/laserprojektor), ToF-kamera (Time of Flight)

FINDER 3D tillåter 2D-konturmatchningar i 3D-bilden där höjdvärden representerar konturer. Det öppnar för mycket snabba och säkra analyser när kontrastskillnaderna är dåliga i traditionella bilder.

FINDER 3D includes collision management in 3D.

Rådgivning: FINDER

Vi erbjuder alla kunder fria förstudier i vårt välutrustade testcenter. Få råd vilken produkt som lämpar sig bäst genom att ringa 073-515 37 11 eller skicka oss ett mail.

Utbildning: Robot Vision

Under en heldag kommer du få en presentation av systemet samt praktiska övningar för en grundläggande förståelse och hantering.

Kontakta oss för nästa kurstillfälle.