När godset ligger ostrukturerat och kräver full 3D – FINDER 3D

Här får användaren full frihet att i en 3D-bild matcha såväl enkla som komplexa former med alla FINDERs bildbehandlingsverktyg. FINDER 3D är marknadens mest kompetenta och flexibla 3D system med full frihet att konfigurera kameror och robotar på samma sätt som FINDER 2D.

  • Enkel installation och mycket användarvänligt
  • Klarar komplexa former
  • Anpassad för olika kameror
  • Full kollisionshantering
  • Levererar snabba och säkra analyser

FINDER 3D är enkel att installera och 3D-kamerorna kräver ingen extern belysning. Kamerorna är relativt okänsliga för störljus tack vare anpassade våglängdsfilter.

Här återfinns samma enkla och intuitiva användargränssnitt som FINDER 2D men med många 3D-funktioner som stöd vid drifttagning.

FINDER 3D har funktioner för CAD-baserade modeller samt import av gripdon. Det innebär att man kan i förväg skapa modeller och gripdonspositioner utan att ha tillgång till verkliga objekt.

FINDER 3D har full kollisionshantering i 3D inklusive möjlighet att lägga till omvärldshinder i arbetsområdet.

FINDER 3D hanterar med fördel komplexa former med vaga konturer, med hjälp av formbaserad matchning. Det innebär att modellen matchas i den topografiska bilden, pixel för pixel. Exempel på produkter är gjutgods, smidda ämnen, pressade plåtar etc.

FINDER 3D arbetar med djupbild/punktmolnsbild i 3D analysen och är anpassad för flera olika typer av 3D kameror: skanningkamera (kamera/linjelaser), projektorkamera (kamera/laserprojektor), ToF-kamera (Time of Flight)

FINDER 3D tillåter 2D-konturmatchningar i 3D-bilden där höjdvärden representerar konturer. Det öppnar för mycket snabba och säkra analyser när kontrastskillnaderna är dåliga i traditionella bilder.

FINDER 3D includes collision management in 3D.

3D Bilder – Punktmoln

Djupbilder, kallas även, punktmolnsbilder ger en topografisk vy av kamerascen med hjälp av triangulering. Varje vit pixel i bilden har ett visst värde och de gulfärgade pixlarna representerar modellen.

Matchning innebär att modellens färgade pixlar ska stämma överens med motsvarande i kamerabilden

För att göra visualisering av bilden enklare kan dessa ”bindas” ihop” i FINDER för att återge ytor.

Rådgivning: FINDER

Vi erbjuder alla kunder fria förstudier i vårt välutrustade testcenter. Få råd vilken produkt som lämpar sig bäst genom att ringa 073-515 37 11 eller skicka oss ett mail.

Utbildning: RobotVision

Under en heldag kommer du få en presentation av systemet samt praktiska övningar för en grundläggande förståelse och hantering.

Nästa kurstillfälle: 15 oktober