Robotguidning när godset varierar i höjd eller ytegenskaper – FINDER 3D

Här får användaren full frihet att i en 3D-bild matcha såväl enkla som komplexa former med alla FINDERs bildbehandlingsverktyg. FINDER 3D är marknadens mest kompetenta och flexibla 3D system med full frihet att konfigurera kameror och robotar på samma sätt som FINDER 2D.

  • Ger robotkoordinater i 3D (x,y,z) samt rotationsvinkel
  • Passar för gods och produkter som ligger strukturerade i högar i pall eller från transportband men även gods och produkter som liger oordnat, huller om buller, i pall eller annat emballage (bin picking)
  • Fungerar även om produkterna har samma färg eller kontrast som underlaget och/eller varierande ytegenskaper eller höjd
  • 3D-form- eller CAD-baserade matchningsmodeller
  • Stöd för upp till 8 kameror där 3D-kameran (ToF, lasertriangulering eller strukturerat ljus) kan kombineras med en eller flera 2D-kameror eller stereopar
  • Konfigurering av kollisionshantering i 3D med möjlighet att lägga till omvärldshinder i arbetsområdet och import av gripdon

FINDER 3D är enkel att installera och 3D-kamerorna kräver ingen extern belysning. Kamerorna är relativt okänsliga för störljus tack vare anpassade våglängdsfilter.

Här återfinns samma enkla och intuitiva användargränssnitt som FINDER 2D men med många 3D-funktioner som stöd vid drifttagning.

FINDER 3D har funktioner för CAD-baserade modeller samt import av gripdon. Det innebär att man kan i förväg skapa modeller och gripdonspositioner utan att ha tillgång till verkliga objekt.

FINDER 3D har full kollisionshantering i 3D inklusive möjlighet att lägga till omvärldshinder i arbetsområdet.

FINDER 3D hanterar med fördel komplexa former med vaga konturer, med hjälp av formbaserad matchning. Det innebär att modellen matchas i den topografiska bilden, pixel för pixel. Exempel på produkter är gjutgods, smidda ämnen, pressade plåtar etc.

FINDER 3D arbetar med djupbild/punktmolnsbild i 3D analysen och är anpassad för flera olika typer av 3D kameror: skanningkamera (kamera/linjelaser), projektorkamera (kamera/laserprojektor), ToF-kamera (Time of Flight)

FINDER 3D tillåter 2D-konturmatchningar i 3D-bilden där höjdvärden representerar konturer. Det öppnar för mycket snabba och säkra analyser när kontrastskillnaderna är dåliga i traditionella bilder.

FINDER 3D includes collision management in 3D.

FINDER 3D – BinPicker

FINDER BinPicker är en avancerad visionprodukt för detaljer som ligger helt fritt orienterade i emballaget. Tekniken lämpar sig väl för komplexa former som till exempel gjutgods, smidda ämnen, pressade plåtar, formgjutna plastdetaljer mm.

Det är en komplett bin picking lösning med enkel installation och som snabbt kopplas ihop med robot. Systemet har stöd för de ledande robotfabrikaten. Systemet är flexibelt och medger snabb omställning vid produktbyte.

Kollisioner med robot, gripdon, detaljer, pallkragar, hinder och skanningsdata hanteras vid konfigureringen av produkten. FINDER 3D BinPicker har en mycket avancerad kollisionshantering som tar hand om de flesta kritiska siuationer som kan uppstå vid osorterad plockning.

FINDER 3D BinPicker konfigureras med fördel med hjälp av 3D CAD-modeller: gods, gripdon och emballage. Leveransen inkluderar därför BinPicker Wizard som är en grafisk konfigurator som definierar projektet off-line med hjälp av 3D CAD-data. Genom att importera CAD-modeller för god och gripdon skapas grunden för hela applikationen, inklusive visionmodeller i alla förekommande perspektiv, kollisionshantering och grip­lägesalternativ.

Notera att FINDER 3D BinPicker är en viktig komponent i utformningen av gripdon. Med hjälp av BinPicker Wizard kan gripdonet verifieras innan det fysiskt är tillverkat! Det innebär att 3D-modeller av donet testas i verkliga bilder och olika varianter kan jämföras tidigt i konstruktionsfasen. Bin Picking-projektets resultat är starkt beroende av gripdonets plockbarhet. Utmaningen är att skapa ett gripdon som kan plocka objektet oavsett vilken sida som visas för kameran.

FINDER 3D BinPicker är kompatibel mot 3D-kameror som genererar punktmolnsbilder. Bildbehandlingen är i grunden en formbaserad matchning. Formbaserad matchning tar inte hänsyn till konturer utan arbetar endast med topografisk passning mellan objektet och bilden.

FINDER 3D BinPicker kompletteras med FINDER 2D för omgreppsfunktion om detaljerna ska vara karakteristiskt orienterade i nästa moment, exempel för maskinbetjäning.

Precis som FINDERs övriga produkter utmärks FINDER 3D BinPicker av stor flexibilitet när det gäller kamera- och robotkommunikation.

Rådgivning: FINDER

Vi erbjuder alla kunder fria förstudier i vårt välutrustade testcenter. Få råd vilken produkt som lämpar sig bäst genom att ringa 073-515 37 11 eller skicka oss ett mail.

Utbildning: RobotVision

Under en heldag kommer du få en presentation av systemet samt praktiska övningar för en grundläggande förståelse och hantering.

Kontakta oss för nästa kurstillfälle.