Mätning av härdverifiering och härdhöjdsmätning med Core 3D.

Efter varje årlig avställning kontrolleras att samtliga bränslepatroner har ställt tillbaks på ett korrekt sätt med avseende på plats i reaktorhärden samt höjd. Om inte patronen har sjunkit ned ordentligt finns risk för ickeoptimal förbränning och i värsta fall förändringar i vattenflöde och därmed försämrad kylning. För att undvika detta utförs alltid härdverifiering och härdhöjdsmätning innan reaktorn återstartas. Båda momenten utförs manuellt med risk för fel på grund av den mänskliga faktorn. Momenten utförs dessutom efter varandra med en total tidsåtgång på ca 6-8 timmar, ofta på kritisk linje.

Mabema erbjuder Core 3D, en produkt som gör det möjligt att utföra mätningen väldigt noggrant och med god repetition. Dessutom utförs själva härdläsningen parallellt vilket ger en betydande tidsbesparing.

Core 3D använder kalibrerad lasertriangulering för att fastställa relativa höjdskillnader mellan handtag på patroner och härdgallret. Hårdvaran består av en undervattenskamera, en linjelaser, mekanik och kablar. Utrustningen monteras i gripklon på laddmaskinen som sedan används för att förflytta utrustningen över hela bränslehärden. Under de ca 10 gånger som Core 3D har använts så har tidsåtgången varit 1,5 – 2 timmar.

Sensorenhet

I vår egenutvecklade mjukvara laddas all bränsledata in och programmet ritar automatiskt upp hela härden. I filmen nedan har nästan hela härden kontrollerats och de flesta patroner har blivit godkända = gröna. Det finns några gula = varning och ett par röda som precis ligger utanför tolerans. När vi kommer in i filmen kommer en alldeles för hög bränslepatron att hittas.

Rådgivning: Nuclear

Få råd och mer information direkt genom att ringa 073-515 37 00 eller skicka oss ett mail.

Support & service

Serviceanmälan: +46 (0) 735 15 37 59
E-post: support@mabema.se

Vill du teckna ett supportavtal. Klicka här.

Om mabema

Baserat på visionteknik levererar vi kompletta system som löser uppgifter såsom robotguidning, bin picking och inspektion. Vi kan även leverera nyckelfärdiga maskiner och automation med hjälp av ett brett och väl fungerande nätverk av samarbetspartners.

Utöver detta åtar vi oss gärna uppdrag såsom förstudier, service, underhåll, konsultuppdrag och utbildningar samt levererar komponenter och reservdelar. Kontakta oss.