Kamerateknik och avancerad bildbehandling

Med kamerateknik och avancerad bildbehandling som gemensam nämnare bedriver vi verksamhet inom fyra olika affärsområden; RobotVision, Vision, Nuclear och Wood, där vi hjälper företag att höja produktkvalitet och produktivitet samtidigt som kostnader för fel och reklamationer minskar.

Med hjälp av visionteknik kan man öka såväl produktivitet som produktkvalitet för att i slutändan nå en bättre ekonomi. Visionsystem kan till exempel lösa monotona arbetsmoment såsom kvalitetsavsyning och produktionsövervakning. Vi levererar i första hand kompletta visionsystem med funktionsåtaganden men kan även leverera nyckelfärdiga maskiner. Det senare med hjälp av ett brett och väl fungerande nätverk av samarbetspartners. Utöver detta åtar vi oss gärna uppdrag såsom förstudier, service, underhåll, konsultuppdrag och utbildningar samt levererar komponenter och reservdelar.

FINDER

Robotguidning som fungerar

Nuclear

Strålningsresistent kamerateknik och bildbehandling

Vision

Med vision mot noll fel

Skog

Volymmätning av timmertravar på lastbil

Rådgivning: Vision

Få råd vilken Vision-produkt som lämpar sig bäst för dig genom att ringa 073-515 37 13 eller skicka oss ett mail.

Utbildning: RobotVision

Under en heldag kommer du få en presentation av systemet samt praktiska övningar för en grundläggande förståelse och hantering.

Kontakta oss för nästa kurstillfälle.